NADA Farkındalık Akademisi

NADA, farkındalık akademisidir. Hızlı, kaotik ve belirsizliklerle dolu şehir hayatında, beden-zihin dengesini geliştirmeye, koordinasyonunu artırmaya, stresini yönetmeyi öğrenmeye ve sakinleşmeye ihtiyaç duyan bireylere, bedenle stres yönetimi egzersizleri, mindfulness - farkındalık pratikleri ile farkındalığın, iç huzurun ve dengelenmenin rahatlığını deneyimletir.

Mindfulness temelli stres ve kaygı yönetimi programları (MBSR), bedenden travma ve stres enerjisini salıverme egzersizleri (TRE), beden farkındalığı geliştirmek için yoga, nefes ve meditasyon pratikleri ile ihtiyacınız olan değişimi sağlayabilir, stres yönetimi, bilişsel esneklik, duygusal dayanıklılık (resilience), beden-zihin dengesi, öz farkındalık, sosyal farkındalık, öz şefkat ve empati becerilerinizi geliştirebilir, kendinizle ve çevrenizle olan ilişkilerinizi iyleştirebilirsiniz.

Direndiğiniz şey devam eder.. Kabul ettiğiniz şey dönüşür!

Unutmayın, değişim fark etmekle başlar!

NADA Yaklaşımı

Beden ve zihni birlikte geliştiren bütüncül bir yaklaşım benimsiyoruz.

Fiziksel hareketi, mindfulness pratikleri ile destekliyoruz. Hareket aracılığı ile beden, nefes ve duyuların farkındalığını, beden-zihin dengesini, dikkati odaklama ve anda kalabilme yeteneklerini geliştiriyoruz.

Mindful hareketle bireyin öz farkındalık (self-awareness), sosyal farkındalık ve öz şefkatini geliştirmesine yardımcı oluyoruz.

Neuroplasticity’ye inancımız tamJ Beynin fiziksel ve kimyasal olarak değişebilen, plastiğe benzer yapısı istenmeyen alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan kurtulmak, arzulanan yetkinlik ve becerileri kazanmak ve ömür boyu gelişmek için bulunmaz bir nimet.

NADA’da, zihninizi ve bedeninizi otopilottan çıkarmayı, sizi yoran duygu ve düşünce döngülerini kırmayı, stresi yönetmeyi, değişimi, öz farkındalığın ve öz şefkatin hayatınıza katkılarını deneyimlenizi istiyoruz.

NADA Nasıl Çalışır?

           İnsanların ve kurumların iyi olma hallerine, gelişim hedeflerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmak için, farkındalık temelli programlar tasarlıyor ve uyguluyoruz. 

YETİŞKİN

antisTREss Seansları

Stres ve travma enerjisini salıvermeyi sağlayan somatik hareket ve mindfulness pratiklerini birleştirerek, sakinlik, psikolojik dayanıklılık (resilience) ve denge kazandırmayı amaçlayan, 90 dakikalık bireysel veya grup çalışmalarıdır.

Akut veya kronik stresin yarattığı enerji bedende depolanır. Bu nedenle stresle sadece zihinsel değil fiziksel olarak da başa çıkmayı öğrenmek gerekir. antisTREss seansları, beden psikoterapisi ve TRE temeline dayayan fiziksel hareketlerle bedende birikmiş olan travma stres enerjisini boşaltmayı, zihni ve bedeni sakinleştirip, dengelenmeyi sağlar.

Atölyeler

3 saatlik atölye çalışmaları yetişkinlerin, zihin ve beden farkındalığı aracılığı ile stres yönetimi, dayanıklılık ve esneklik becerilerinin, öz farkındalıklarının, koordinasyonlarının, şefkat ve empati yeteneklerinin gelişimine önemli katkılar sağlar.

Teorik anlatım, farkındalık pratikleri ve fiziksel hareketleri içeren atölye çalışmaları 16 yaş ve üzerindeki tüm bireylerin katılımına açıktır.

Yetişkinler İçin Denge Akademisi

Yetişkinler İçin Denge Akademisi, farkındalık temelli zihinsel ve fiziksel egzersizlerden oluşan programdır. 8 hafta* sürer. Her hafta 2 saatlik atölye çalışması ve katılımcıların gelişiminin sürekliliğini hedefleyen eğlenceli ödevlerden oluşur.

Denge Akademisi, bireylerin öz ve sosyal farkındalıklarını, stres yönetimi, dayanıklılık ve esneklik becerilerini (resilience), beden-zihin dengelerini, beden farkındalıklarını, koordinasyonlarını, şefkat ve empati yeteneklerini ve motor becerilerini geliştirmek üzere mindfulness ve hareket uzmanları tarafından tasarlanmıştır.

*8 hafta devamlılığı olan mindfulness pratiklerinin insan beyninde yarattığı olumlu etki ve fiziksel değişim, Harvard Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversitede yürütülen bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. 8 hafta, sinir sisteminin regülasyonu, bireyin duygu durumunun yönetimini ele alması, stresle başa çıkabilmeyi öğrenmesi için tüm dünyada uygulanan, ideal bir süredir.


KURUMSAL

Atölyeler

3 saatlik atölye çalışanların, zihin ve beden farkındalığı aracılığı ile stres yönetimi, dayanıklılık, esneklik ve odaklanma becerilerinin, öz ve sosyal farkındalıklarının, koordinasyonlarının, beden-zihin dengelerinin, şefkat ve empati yeteneklerinin gelişimine önemli katkılar sağlar. Çalışanların motivasyonlarını, konsantrasyonlarını ve ekiplerin uyumlarını iyileştirmede oldukça etkilidir. Bunun yanında, gelişim hedefi olan yetenek ve becerilerin kazanımı için kuruma ve gruba özel içerik geliştirilmektedir.

Teorik anlatım, midfulness pratikleri ve fiziksel egzersizleri içeren atölye çalışmaları örgütsel psikoloji, mindfulness ve hareket uzmanları tarafından tasarlanmaktadır.

Kurumsal Denge Akademisi

Kurumsal Denge Akademisi, çalışanların öz ve sosyal farkındalıklarını, stres yönetimi, dayanıklılık, esneklik ve odaklanma becerilerini, beden-zihin dengelerini, beden farkındalıklarını, koordinasyonlarını, şefkat ve empati yeteneklerini ve motor becerilerini geliştirmek üzere örgütsel psikoloji, mindfulness ve hareket uzmanları tarafından tasarlanmıştır. Temel becerilerin yanında, kurumun hedeflediği yetkinlik ve becerilerin kazanımı için, kuruma ve gruba özel içerik oluşturulmaktadır.

Denge Akademisi, ihtiyaca göre 4 ila 8* hafta süren bir programdır. Her hafta 2 saatlik atölye çalışması ve katılımcıların gelişiminin sürekliliğini hedefleyen eğlenceli ödevlerden oluşur.

*8 hafta devamlılığı olan mindfulness pratiklerinin insan beyninde yarattığı olumlu etki ve fiziksel değişim, Harvard Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversitede yürütülen bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. 8 hafta, sinir sisteminin regülasyonu, bireyin duygu durumunun yönetimini ele alması, stresle başa çıkabilmeyi öğrenmesi için tüm dünyada uygulanan, ideal bir süredir.

NADA Blank – Yaratıcılık Akademisi

Farklı disiplinleri bir araya getirerek, yaratıcı kaslarınızı geliştirmeyi ve inovatif çözümler üretmenizi amaçlayan 12-48 saatlik atölye çalışmalarıdır.

NADA Blank, yaratıcı kaslarınızı geliştirerek, yenilikçi çözümleri üretmenizi amaçlar.

Neden Mindfulness?

Mindfulness kişinin "an"daki deneyiminin; duygularının, düşüncelerinin, duyumlarının, fiziksel durumunun, bilincinin, zihninin ve içinde bulunduğu ortamın yargılamadan farkında olması, açıklıkla, şefkatle, olduğu gibi kabul etmesi anlamına gelir.

Dikkati bilinçli olarak odaklayabilmek, anda olanı merakla ve açıklıkla kabul edebilmek, öz farkındalığı (self-awareness), şefkati ve çevreye uyumu getirir. Stres unsurlarıyla etkileşimde verilecek tepkileri kontrol edebilmeyi sağlar. Toleransı, esnekliği, zihni kontrol edebilme yeteneğini geliştirir.

Mindfulness temelli yaklaşımlar binlerce yıldır doğuda uygulanmakta ve hızla batıda yaygınlaşmaktadır. Stres, anksiyete ve depresyonla mücadelede büyük katkı sağladığı, duygu durumu kontrolü ile yaşam kalitesini artırdığı, beyinde olumlu fiziksel değişimlere neden olduğu (amigdalanın küçülmesi, depresyonla ilişkili bölgedeki aktivitenin azalması, ilerleyen yaşlarda gri madde kalınlığının korunması, beyin fonksiyonlarının devamlılığı gibi), sağlığın korunmasına ve iyileşme süreçlerinin hızlanmasında etkili olduğu bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır.

“Farkında olma kapasitemizi yükselttiğimizde, yaşam kalitemizi ve zihinsel dayanıklılığımız da artırmış oluruz.” diyor Dr. Dan Siegel.

Elimizde böylesine güçlü ve kolay bir teknikten faydalanmamak, yağmur yağarken silecekleri çalıştırmadan araba kullanmaya benziyor. Yaşadığınız gerilimi, stresi, kaygıyı hafifletmek bir dokunuş uzağınızda...

Bu nedenle NADA’yı mindfulness zeminine inşa ettik. Yani, temelimiz çok sağlam.

Dr. Elif Yurdakul, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. NADA'da Chief Well-Being Officer olarak, mindfulness temelli gelişim programları gerçekleştirmektedir.

İş hayatına kurumsal satış ve pazarlama pozisyonları ile başlamış ve 2002-2012 yılları arasında geçici yapı mimarisi alanında, ortağı ve iş geliştirmeden sorumlu olduğu şirket ile birçok ulusal ve uluslararası projeye imza atmıştır.

 Marmara Üniversitesi'nde Reklam ve Tanıtım, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Örgütsel Psikoloji yüksek lisans programlarını tamamlamış, 2013 yılında Marmara Üniversitesi’nde, Pazarlama ve Üretim Yönetimi alanında doktorasını alarak akademik hayata geçiş yapmıştır. 2014-2019 yılları arasında BİLGİ’nin stratejik planlama koordinatörlüğünü yürütmüştür. Halen üniversitede stres yönetimi, mindfulness, well-being, yönetim ve pazarlama dersleri vermektedir. 

2013 yılında Travma Çalışmaları eğitimi ile başlayan psikoloji ve well-being yolculuğu, Türkiye ve Nepal’de yoga, meditasyon, nefes ve beden çalışmaları eğitimleri ile devam etmiştir. Sertifikalı yoga ve meditasyon eğitmeni, TRE (Trauma and Stress Release Exercises) uygulayıcısı ve mindfulness koçudur.

Çalışma alanları örgütsel psikoloji ve performans, mindfulness temelli stres yönetimi (MBSR), bedenle stres yönetimi, meditasyon, öz-farkındalık, öz-şefkat, psikolojik dayanıklılık ve esneklik geliştirmedir. Bu alanlarda danışmanlık yapmakta, eğitimler ve atölye çalışmaları düzenlemekte, öz-farkındalığın ve mindfulness temelli yaklaşımların yayılması amacıyla seminerler vermektedir.


İletişim Formu